De Tip van de Dag

Creatief denken

Dagelijkse problemen vragen om alledaagse oplossingen. Maar als ze daarna terug blijven komen, moet het creatieve denkvermogen worden aangesproken. Dat doet u door zichzelf vragen te stellen en die eerlijk te beantwoorden. Hoe kan het beter? is zo'n vraag. En: Kan het ook anders? Hoe uitdagender u uw eigen vragen maakt, hoe verrassender vaak de antwoorden. Treedt ook eens buiten de geijkte kaders en stel u de vraag hoe u het probleem zou oplossen als u: niet vast zat aan dit gebouw, aan deze medewerkers, aan de huidige cao enzovoorts. Tien tegen één dat daar originele gedachten uitkomen, die u helpen een creatieve oplossing te vinden.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]