De Tip van de Dag

Personeelsenquête als communicatiemiddel

Personeelsenquêtes zijn niet alleen uitstekende middelen om achter de tevredenheid van uw medewerkers te komen en vast te stellen wat er in hun beleving aan de werkomstandigheden schort, het houden van zo'n onderzoek is ook een unieke communicatie-mogelijkheid. Als u zich tenminste voorneemt iets met de resultaten te doen. Door uw medewerkers naar hun oordeel te vragen, ontstaat een begin van dialoog, die u in beperkte kring (en zonder rapportage aan directie) kunt voortzetten. Gericht op verbetering en verandering. Als zo in gezamenlijk overleg verbeterpunten worden geformuleerd, bent u niet alleen optimaal communicatief bezig, maar ook resultaatgericht.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]