De Tip van de Dag

De tevreden medewerker

In elke organisatie heeft gemiddeld zeventig procent van de medewerkers met klanten/externe relaties te maken. Zij zijn dus in menig opzicht het visitekaartje. Om die rol optimaal te vervullen is tevredenheid van de medewerkers een doorslaggevende factor. Tevredenheid komt niet uitsluitend voort uit de motivatie van mensen. Veel omgevingsfactoren spelen een rol. Van een slordige kantine tot het nonchalant omspringen met de huisstijl. De gehele organisatie moet erop gericht zijn steeds beter te presteren. Die ervaring gepaard aan innerlijke motivatie levert de grootste tevredenheid bij medewerkers op.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]