De Tip van de Dag

Liever een paar, dan veel media

Communicatie wordt doeltreffender als zij via enkele met zorg geselecteerde media verloopt, dan wanneer een breed assortiment van middelen wordt ingezet. Voor interne communicatie is - behalve persoonlijk gesprek, vergadering en dergelijke - een maandelijkse professioneel gemaakte personeelskrant naast interne mededelingen voor nieuws dat niet kan wachten vaak voldoende. Hoe frequenter het personeelsblad verschijnt, hoe geringer de behoefte aan andere geschreven media zal zijn.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]