De Tip van de Dag

Donaties

Bedrijven en instellingen worden geregeld gevraagd om financieel of materieel mee te werken aan goede doelen. Overtuig u ervan of die goede doelen ook de uwe zijn. Het beste kunt u een beleidsdocument maken waarin u opschrijft in welke gevallen u wat doet. U heeft verzoeken dan alleen nog maar aan dat beleid te toetsen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]