De Tip van de Dag

Effectieve communicatie

Communicatie mag pas zo genoemd worden als op de boodschappen die u uitzendt een reactie komt. Anders bent u aan het informeren. Veel mensen maken zich drukker over de formulering van de boodschap, dan over het feit of die ook ontvangen en begrepen wordt. Wie effectief wil communiceren moet zich in zijn doelgroepen verplaatsen en vanuit die positie de boodschap (her-)schrijven.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]