De Tip van de Dag

Pas op voor overkill

De meest effectieve manier om een zaak geheim te houden is die dood te communiceren. Als (bijna) alle informatie van een organisatie bekend wordt gemaakt, kunnen de doelgroepen door de bomen het bos niet meer zien en haken zij af. Het gevolg is een gevoel van niet ge´nteresserd zijn bij de ontvanger, terwijl de zender van de boodschap in de veronderstelling verkeert dat hij optimaal communiceert. Wie effectief communiceert houdt rekening met het opnamevermogen van zijn doelgroepen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]