De Tip van de Dag

Informatieverzoeken

Registreer alle verzoeken om informatie die bij u binnenkomen. Schrijf op wie wat wanneer vroeg en wat uw antwoord was. Dat kan gemakkelijk in een PC en u voorkomt ermee dat u wisselende informatie over hetzelfde onderwerp verstrekt. Merkt u dat veel vraag is naar steeds dezelfde informatie, zet die dan op papier. Handel verzoeken om schriftelijke communicatie altijd terstond af.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]