De Tip van de Dag

De receptie

Vaak is de receptie de eerste kennismaking met uw organisatie, maar met de ontvangst van bezoekers valt het vaak bitter tegen. U wint al veel aan stijl als de medewerkers van uw receptie zich bekend maken met een naamplaatje en als er een zitje is voor mensen die even moeten wachten. Leg op tafel de krant van die dag, vakliteratuur en documentatie over uw organisatie.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]