De Tip van de Dag

Het wordt nu toch echt tijd voor de kerstkaart

Als u nog geen kerstkaart hebt laten ontwikkelen, wordt het nu hoog tijd. Ook als uw beste wensen dit jaar op een kaart van een goed doel moeten worden gedrukt, moet u nu in actie komen. Bedenk dat de kaarten over een maand op de bus moeten, willen zij niet te laat bij de geadresseerden zijn. Reken voor adressering en ondertekening een week. Dan blijven er nog drie over voor ontwerp en druk.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]