De Tip van de Dag

Communicatie begint bij uzelf

Als u wilt dat in uw omgeving goed gecommuniceerd wordt, moet u zelf het voorbeeld geven. Als u ervoor zorgt dat uw collega's weten wat u voelt en denkt, is het voor hen veel gemakkelijker om daarover ook te communiceren. Als u ervoor zorgt dat iedereen altijd optimaal is ge´nformeerd, ook als ze niet direct bij het onderwerp betrokken zijn, voorkomt u geruchten en verkeerde voorstellingen van zaken. Wie de indruk wekt informatie achter te houden, wekt achterdocht. Het vertrouwen raakt dan al snel weg. Eerst in u, vervolgens in uw organisatie. Heldere, eerlijke communicatie voorkomt dat of neemt dat weg voordat het te laat is.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]