De Tip van de Dag

Vuistregels voor effectief communiceren:

  1. informeer tijdig
  2. werk planmatig
  3. organiseer tweerichtingverkeer
  4. verdeel de boodschap over verschillende media
  5. compenseer 'indianenverhalen'

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]