De Tip van de Dag

Sociale controle

Vaak blijven gemaakte afspraken (over verbeteringen bijvoorbeeld) steken in goede bedoelingen. Een effectief middel om dat tegen te gaan is het inschakelen van 'sociale controle'. Doe dat wel op een manier die mensen aanspreekt. Bijvoorbeeld door posters op te hangen waarop de gemaakte afspraken staan, met daarvoor een blanco veld, waar een 'vinkje' kan worden geplaatst als de betrokken afspraak is nagekomen. Hang zulke posters bij voorkeur op in de personeelskantine en maak van het afvinken een gebeurtenis.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]