De Tip van de Dag

Transparante communicatie bij veranderingen

Zorg ervoor dat uw medewerkers goed geïnformeerd zijn over de noodzaak van de veranderingen en de inhoud ervan. Communiceer veelvuldig en 'doorzichtig' met ze. Houd geen dingen achter, want ontdekking daarvan kan het draagvlak in één klap vernietigen. Behandel uw medewerkers als volwassen, onafhankelijke denkers met een eigen opinie. Doe daar gerust een beroep op. Het zal hun motivatie om mee te veranderen verhogen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]