De Tip van de Dag

Werkoverleg

Geregeld werkoverleg is bevorderlijk voor sfeer, mentaliteit en produktiviteit van de groep met wie u werkt. Zulk overleg is echter alleen zinvol, als het gestructureerd gebeurt en niet vrijblijvend is. Bereid werkoverleg daarom goed voor. Nodig mensen tijdig uit en vraag hen of zij punten hebben die aangesneden moeten worden. Zorg voor een frisse ruimte en maak afspraken over zaken als wel of niet roken, wie haalt koffie, wie ruimt de boel op, wie zorgt voor de sleutel. Van belang is dat van werkoverleg een kort verslag wordt gemaakt, waarin de werkafspraken staan. Dat verslag moet wel direct na het overleg worden rondgestuurd, anders verliest het zijn kracht.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]