De Tip van de Dag

Cultuurverandering kan snel

Veel mensen denken dat een cultuurverandering een proces van lange adem is en beginnen er daarom niet aan. Dat is jammer, want een bedrijfscultuur is snel te veranderen, al duurt het even voordat de veranderingen zijn ingesleten. Om de cultuur 'om' te krijgen is het verstandig te beginnen met het invoeren van nieuwe procedures en manieren van rapportage. Bereid die goed voor en voer ze niet geleidelijk, maar vastberaden in.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]