De Tip van de Dag

Plannen en voorbereiden

Stel aan het begin van elke werkweek vast welke belangrijke issues actueel zijn. Zorg dat u van die onderwerpen zoveel mogelijk weet en bereid ook key-persons in uw organisatie op die onderwerpen voor. Als u door wie dan ook met vragen over de actuele onderwerpen wordt benaderd, staat u dankzij die planning en voorbereiding niet met een mond vol tanden.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]