De Tip van de Dag

Geen eigen mening

Woordvoerders van een organisatie hebben geen eigen mening. Zij verklaren het beleid van hun broodheren en geven daar toelichting op. Wat zij er zelf van vinden is niet van belang. Professionele woordvoerders geven dus nooit een eigen oordeel.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]