De Tip van de Dag

PR vooral planmatig

Public Relations is het planmatig en stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Vooral tegen dat planmatige en stelselmatige wordt nogal vaak gezondigd. Wie zonder plan (met bijbehorende doelen en doelstellingen) aan PR doet, loopt het risico beschuldigd te worden van het verkopen van gebakken lucht. PR op die manier uitgevoerd is duur en nutteloos. Maak daarom altijd eerst een plan voordat u met PR gaat beginnen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]