De Tip van de Dag

Klachtenbehandeling

Zie klachten positief, namelijk als negatief geuite wensen. Ze vormen een waardevolle bron van informatie, die gebruikt kan worden om onze organisatie te verbeteren. Daarvoor moeten wij de klacht goed behandelen door:

  1. een perfecte klachtenregistratie en -rubricering
  2. een uitgekiende, snelle afhandeling
  3. implementatie van verbeteringen als gevolg van klachten in de organisatie.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]