De Tip van de Dag

Het geheugen bedriegt

Met ons geheugen is het maar matig gesteld. Als je mensen kort na een vergadering vraagt naar wat zij net hebben besproken, blijkt 42 procent van hun antwoorden fout te zijn. Veel van wat zij onthouden, blijkt zelfs helemaal niet behandeld te zijn. Toch maakt nog geen tien procent van de deelnemers eigen aantekeningen tijdens vergaderingen. De rest moet het doen met een al dan niet gemanipuleerd verslag.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]