De Tip van de Dag

Persbeleid: actief of passief?

Wie een goede relatie met de media nastreeft, voert een actief persbeleid. Dat betekent dat u zelf het initiatief neemt tot contact met de pers en niet afwacht tot u wordt benaderd. Journalisten beschouwen mensen die een passief beleid voeren als functionarissen die erop uit zijn de pers buiten de deur te houden en - erger nog - te misleiden.
Een actief persbeleid heeft de volgende voordelen:

  • het tijdstip van publikatie van nieuws bepaalt u zelf, zodat u zich rustig op de boodschap en de manier van verspreiden kunt voorbereiden;
  • u heeft invloed op de redactionele verwerking als u met een goed persbericht komt;
  • nieuws dat journalisten (op uw aanreiken) zelf vergaren, krijgt een prominentere plaats in de krant;
  • journalisten waarderen een actieve benadering. Dat versterkt uw geloofwaardigheid

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]