De Tip van de Dag

Evenementen

De organisatie van een evenement (hoe klein ook) vraagt altijd om een degelijke en planmatige aanpak. Ga steeds als volgt te werk:

  1. Inventariseer de publieksgroepen van het evenement.
  2. Maak een Plan van Aanpak.
  3. Maak een programma voor het evenement.
  4. Maak een begroting en stel een budget vast.
  5. Maak een draaiboek.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]