De Tip van de Dag

Het kweken van betrokkenheid

Mensen betrokken laten zijn bij wat zij doen is minder moeilijk dan het lijkt. Van belang is dat u zich inleeft in de ander en naar hem luistert. Hem prijzen als daar maar de geringste aanleiding voor is, kan ook geen kwaad. Een bijzondere opdracht stimuleert de betrokkenheid in hoge mate, net als steun aan mensen die hun nek uitsteken. Maar bovenal: behandel mensen zoals uzelf behandeld wilt worden.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]