De Tip van de Dag

Nieuwjaarsbijeenkomst nu voorbereiden

Bijna alle organisaties houden in de eerste twee weken van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst. Aan de catering van zulke partijtjes wordt vaak wel tijdig gedacht, maar anders is het met de gebruikelijke nieuwjaarsspeech. Die moet soms nog de dag voor de bijeenkomst snel in elkaar worden gedraaid. Jammer, want de nieuwjaarsbijeenkomst is uitstekend geschikt om strategisch te communiceren. Ga daarom nu al nadenken over de boodschap die u mee wilt geven. En begin alvast met het verzamelen van relevante informatie daarvoor.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]