De Tip van de Dag

Houd u bij uw leest

Communiceer nooit over zaken waarvan u geen verstand hebt, of die niet tot uw competentie behoren. Daardoor wekt u niet alleen verkeerde indrukken, maar u brengt ook uzelf of de organisatie waarvoor u communicatie bedrijft in grote moeilijkheden. Wat niet tot uw competentie behoort, geleidt u door naar een collega-woordvoerder wiens competentie het wel is.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]