De Tip van de Dag

Mission statement

Een duidelijke missie is richtinggevend en bepaalt het doel van de onderneming of instelling. Zij biedt houvast bij het dagelijkse werk en stelt een consistente bedrijfsvoering zeker. Missies beschrijven de beleidslijnen en houden een uitdaging in. Ze zorgen voor enthousiasme, betrokkenheid en trots bij en op de gezamenlijke prestaties in de organisatie. Om zelf een mission statement te formuleren, moet u pakkende antwoorden formuleren op de volgende vragen:

  1. Welke primaire taak willen wij in de samenleving vervullen?
  2. Hoe willen wij onze doelen bereiken?
  3. Welke waarden en normen vinden wij belangrijk?
  4. Hoe willen wij ons gedragen?
  5. Geven de antwoorden een juist beeld van onze organisatie?

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]