De Tip van de Dag

Neem de tijd

Laat u nooit overvallen door vragen van bijvoorbeeld journalisten. Als u onverwacht gebeld wordt, laat u dan later terugbellen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]