De Tip van de Dag

Planning jaarverslag nu maken

Om in het voorjaar niet overbelast te raken door de productie van het jaarverslag is het verstandig nu al een planning te maken. Zorg ervoor dat de brainstorming over het thema van het jaarverslag, de benadering ervan en de aanpak voor het einde van het jaar is afgerond, zodat vanaf de eerste werkweek in het nieuwe jaar met de redactionele productie kan worden begonnen. Omdat jaarverslagen bij uitstek het visitekaartje van de organisatie zijn, vragen zij extra aandacht tijdens de productie.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]