De Tip van de Dag

Bladen maken is vakwerk

Het maken van een personeelsblad is hoog gespecialiseerd vakwerk. Daar is meer voor nodig dan een goede pen. De redacteur moet zich niet alleen kunnen inleven in zijn doelgroep, maar evenzeer in de zender. Het beste is het zo'n blad door een betrouwbare externe professional te laten maken. Die zal zich als positief kritische buitenstaander het gemakkelijkste vereenzelvigen met de lezers om vanuit hun positie en in hun taal over de organisatie te schrijven op een manier die het management bedoelt.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]