De Tip van de Dag

Crisiscommunicatie

Een ramp voor het land, is een feest voor de krant. Zo luidt een bekend gezegde in de journalistiek. Rampen komen altijd onverwacht en worden in het nieuws breed uitgemeten. Of het nu om een brand gaat, een inval van de FIOD, een bestuurscrisis of het terugroepen van een produkt, meteen staat de reputatie van de getroffene op het spel. Calamiteiten en hun nasleep in de pers kosten bedrijven en organisaties vaak heel veel geld. Vooral als zij er niet in slagen snel uit de aandacht van de media te verdwijnen.

Communicatie in zulke crises is van het grootste belang voor de toekomst van de organisatie die door een ramp getroffen wordt. Om daar goed op voorbereid te zijn, schiet een rampenbestrijdingsplan tekort als niet ook de communicatieve aspecten planmatig zijn meegenomen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]