De Tip van de Dag

Falend management door slechte communicatie

Onduidelijkheid over het beleid wordt vaak gezien als falend management. Als de koers van een onderneming niet of vaag bekend is bij de medewerkers uit die organisatie, wordt al gauw getwijfeld aan de capaciteiten van het management. En terecht. Want duidelijkheid over visie, beleid en koers van de organisatie behoren tot de eerste communicatie-verantwoordelijkheden van het management. Uw medewerkers willen weten wat zij moeten doen, dus u moet hen laten weten wat u van hen wilt.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]