De Tip van de Dag

Afspraken over het lezen van interviews vooraf

De vraag van wie een gegeven interview is, is nog altijd niet afdoende beantwoord. Zeker is wel dat de journalist er niet alleen patent op kan laten gelden. Toch gaat het wat ver om elk interview met iedere journalist, zoals tegenwoordig in politiek Den Haag gebruik lijkt te worden, vooraf te authoriseren. Tot zelfs de fotokeuze aan toe. Onder journalisten neemt de weerzin tegen die manier van werken toe. Je vraagt de chef-kok van een restaurant toch ook niet om de recepten van zijn schotels als je er wilt gaan eten?

Wie in de krant wil, doet er beter aan te vertrouwen op het vakmanschap van de journalist en zichzelf goed voor te bereiden op het interview. En wie zich echt niet kan beheersen kan altijd nog aanbieden om - als de journalist daar behoefte aan heeft - zijn tekst op vaktechnische fouten te (laten) screenen.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]