De Tip van de Dag

Personeelsblad is managementinstrument

Een goed personeelsblad is een managementinstrument. Het geeft feiten, meningen en commentaren op en over beleid en strategie van de organisatie. Visie op de toekomst, analyse, achtergrond... het hoort allemaal thuis in het personeelsblad. Laat u niet afschrikken door laatdunkende opmerkingen over het 'directieblaadje', want die verhullen alleen maar dat de doelgroepen uw managementinstrument lezen en op waarde schatten. Laat u niet ertoe verleiden een soort schoolkrant te laten maken met flauwe grapjes, kruiswoordpuzzels, recepten en avonturen tijdens de vakantie. Zulke uitingen zijn niet professioneel en dragen zelden bij aan de realisering van de doelstellingen van uw organisatie.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]