Communicatie, zo doe je dat!

LES 1: Het Persbericht

Jaarlijks worden miljoenen persberichten verstuurd naar vele duizenden media. Verreweg het grootste deel van die papierstroom belandt direct in de prullenmand. En dat is maar goed ook. Veel persberichten worden alleen maar geschreven om gratis reclame te krijgen en voor zulke uitingen zijn de advertentiekolommen.

Het nieuws dat hebt is natuurlijk wel bestemd voor de redactionele kolommen en dus een persbericht waard. Ga als volgt te werk:

 1. Zet boven aan het vel: PERSBERICHT
 2. Zet enkele regels daaronder de kop, die in enkele woorden het nieuws moet samenvatten waar het persbericht over gaat.
 3. Twee witregels verder begint u links aan de kantlijn met plaats en datum.
 4. Schrijf vervolgens uw bericht en zorg ervoor dat:
  • het nieuws in de eerste alinea staat
  • toelichting in de tweede en volgende alinea's komt
  • het bericht niet langer wordt dan n A4-tje
  • u geen gezwollen, ronkende taal gebruikt
  • u geen reclame maakt, maar feitelijke informatie overdraagt
  • u actieve taal gebruikt (dus geen lijdende vorm).

  Ezelsbruggetje: 5 x W + H (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe)

 5. Schrijf onderaan het persbericht wie gebeld kan worden voor nadere informatie, ook buiten kantoortijd.
 6. Zorg dat duidelijk is wie de afzender is.
 7. Het persbericht moet er netjes uitzien. Hanteer 1,5 regel wit tussen de regels en zorg voor ruimte tussen de alinea's. Als u veel persberichten maakt, laat dan apart papier daarvoor drukken.
 8. Zorg voor een juiste adressering.

Brandsma Communicatie Groep B.V.
Nekkerweg 10 - Noord-Beemster
Postbus 64 - 1462 ZH Midden-Beemster
Tel. (0299) 690534 - Fax. (0299) 690352
E-mail: bp@brandsma.nl


[ Home | Tips | Nieuws | Adressen | Lessen | schrijf ons]